Vaillant konvencionalni PLUS serija

Zidni gasni kombinovani kotao serije “plus” nove generacije
atmoTEC/turboTEC plus VUW/5-5
*Uređaj za grejanje i pripremu tople vode
*Integrisana visokoefikasna cirkulaciona pumpa
*Veća udobnost pripreme tople vode u odnosu na seriju „pro“
*Gorionik sa automatskom modulacijom
*Priključak na dimnjak ili fasadni