Vailant koncencionalni PRO serija

Zidni gasni kombinovani kotao serije “pro” nove generacije
atmoTEC/turboTEC pro VUW/5-3
*Uređaj za grejanje i pripremu tople vode
*Integrisana visokoefikasna cirkulaciona pumpa
*Gorionik sa automatskom modulacijom
*Priključak na dimnjak ili fasadni