Protherm Tiger

Opis uređaja i osnovne prednosti: 
• Usklađen sa EU regulativama za energetski efikasne proizvode ErP
• Tihi rad uređaja sa niskom emisijom ugljen monoksida
• Visoki komfor tople vode na više točećih mesta istovremeno zahvaljujući patentiranoj „ISODYN“ tehnologiji
• Komfor „ISODYN“ tehnologije: veliki protok tople vode,kratko vreme dogrevanja rezervoara (< 5 min), uređaj se ne aktivira kod male potrošnje tople vode
• Intuitivni upravljački panel sa LC displejom, funkcionalnim tasterima (1 taster/1 funkcija) i LED diodama za prikaz statusa uređaja
• „ECO“ mod: štedljiv rad kod pripreme PTV
• Kompaktne dimenzije i moderan dizajn
• Kompatibilan sa Protherm digitalnim termostatima
• Originalni vazduho-dimovodni sistemi Ø 60/100, 80/125 mm i 80/80 mm

Tehničke karakteristike: 
• Primarni izmenjivač toplote od legure čelika (nemački inženjering)
• Opseg nazivne toplotne snage 18/25 kW (grejanje/topla voda)
• Integrisana visokoefikasna cirkulaciona pumpa na strani grejanja
• Integrisana modulaciona pumpa za PTV (automatsko prilagođavanje brzine pumpe omogućava konstantnu temperaturu potrošne tople vode na točećem mestu)
• Integrisani slojeviti rezervoar od visokolegiranog čelika za PTV (2x 21 lit.)
• Integrisane ekspanzione posude na grejanju (12 lit.) i za PTV (2 lit.)
• Integrisani filter nečistoće za primarni i sekundarni izmenjivač sa funkcijom separatora vazduha
• Elektronska ploča sa eBUS protokolom i odvojenim priključcima za 24V/220V
• Moguć rad na prirodni gas ili TNG